Center of Project Information


Комплексний аналіз ризиків

                Нашою компанією на замовлення клієнта здійснюється повний цикл ERM заходів (Enterprise risk management) — як процесу заходів спрямованого на виявлення подій, які можуть вплинути на компанію, управління відповідним ризиком виявлення, оцінка та попередження всіх ризиків, з якими стикається суб'єкт господарювання. До нашої команди входять професійні ризик-менеджери, які встановлюють та попереджають різноманітні види ризиків

Illustration

Переваги аналізу ризиків:

 • Підвищення конкурентоспроможності

 • Забезпечення стійкості бізнесу

 • Ефективне ресурсне управління

В цілому, ефективна оцінка ризиків допомагає компаніям досягати стійкості, підвищувати ефективність та пристосовуватися до змін в навколишньому середовищі.

 • Так, зокрема, здійснюється ідентифікація, оцінка та попередження:

  Комплаєнс-ризиків - ризиків юридичних або регулятивних санкцій, фінансових збитків, втрати репутації, внаслідок співпраці з недобросовісними контрагентами, недотримання або порушення законів, нормативних актів та інших правових актів, стандартів саморегулюючих організацій, пов'язаних з діяльністю внаслідок незадоволення законних виправ прав та інтересів організації
  Операційних ризиків зокрема втрат у зв'язку з порушеннями в системі контролю
  Ризиків фінансових втрат, пов'язаних з управлінськими помилками, шахрайством, недоліками кібербезпеки, неефективністю наданих послуг, неможливістю своєчасного вжиття необхідних заходів щодо виникнення загроз, зловживання повноваженнями, порушення етичних норм тощо.
  Ризиків збоїв у роботі інформаційно-технологічних систем.
  Ризиків недотримання техніки безпеки.
  Ризиків недоліків протипожежного захисту (R1, R2, R3, R4, R5).
  Технологічних ризиків пов'язаних з помилками у використанні комп'ютерних програм та розрахунках.
  Транзакційних ризиків при укладанні та реєстрації договорів, використання розрахунків, підписання контрактів при здійсненні зустрічних платежів.
  Ризиків зловживань, серед них розтрати, відмивання грошей, несанкціонованого укладання договорів, розкрадання, несанкціонованого доступу до ключової інформації з боку співробітників або клієнтів.
  Ризик партнера по угоді при наявності можливість отримати збитки, якщо боржник не виконує передбачених в умовах угоди зобов'язання.
  Ризиків країни – небезпеки втрат, пов'язаних з переміщенням фінансових активів через кордон.
  Політичних ризиків обумовленого політичною ситуацією в країні.
  Стратегічних ризиків – обумовлених невірними управлінськими рішеннями та неадекватним реагуванням на зміни у бізнес – середовищі.
  Кредитних ризиків зокрема розміру очікуваних втрат (збитків) за активом внаслідок дефолту боржника/контрагента.
  Ризиків ліквідності - небезпеки виникнення проблеми недостатності ліквідних коштів для забезпечення виконання зобов'язань.
  Ринкових ризиків зокрема втрат за балансовими та позабалансовими позиціями, пов'язаними з коливанням ринкових цін та котирувань.
  Ринкових ризиків зокрема втрат за балансовими та позабалансовими позиціями, пов'язаними з коливанням ринкових цін та котирувань.
  Ризиків відповідальності.
  Ризик інноваційного чи технічного старіння володіння, софту, інформаційних джерел.
  Ризик неотримання фінансової вигоди.
  Ризики можливості порушення прав інтелектуальної власності.
  Екологічних ризиків.
  Ризиків продукту.
  Бухгалтерських ризиків.
  Інвестиційних ризиків.
  Ризиків досліджень та розробок.
  Ризик макроекономічних змін.

З метою аналізу ризиків нашими співробітниками використовуються найновіші методики та інструменти та процедури. З цією метою використовуються новітні дані українських та зарубіжних фірм та корпорацій. https://www.iar.in.ua/reportingnew/? , https://status.rms.com/?, https://products.iso.com/. 

Етапи розробки ERM:

 • 1

  Ознайомлення з бізнес процесами

 • 2

  Визначення та ідентифікація ризиків

 • 3

  Визначення найбільш оптимального методу оцінки схильності компанії до ризиків

 • 4

  Проведення аналізу та підсумкова оцінка ризиків

 • 5

  Визначення критичності виявлених ризиків

 • 6

  Складання Інформаційно-аналітичного звіту за стандартами документообігу компанії.

 •        Управління ризиками - це стратегічний інструмент, який може значно покращити діловий процес та забезпечити стійкий розвиток компанії в умовах невизначеності та змін.           Очевидними перевагами його застосування є: зниження втрат, можливість прийняття інформованих рішень, підвищення гнучкості та адаптивності, покращення репутації, забезпечення виконання регуляторних вимог, оптимізація ресурсів, стимулювання інновацій, забезпечення неперервності бізнесу, залучення інвесторів та зростання конкурентоспроможності

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with