Center of Project Information


Диверсифікація ризиків

            Диверсифікація ризиків підприємства - це стратегія розподілу діяльності чи інвестицій підприємства між різними видами бізнесу чи ринками для зменшення загального рівня ризику. Такий підхід дозволяє компанії зменшити вплив негативних факторів на одну галузь, напрямок чи ринок роблячи її менш вразливою до ризиків, пов'язаних з конкретними умовами ринку чи галузі.Диверсифікація ризиків бізнесу може здійснюватися за рахунок відкриття представництва в іншій країні.

Illustration

Диверсифікація ризиків

Представництво потрібно розглядати як відокремлений підрозділ компанії, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво та захист інтересів компанії.
Перед відкриттям філії чи представництва компанії варто перевірити, чи передбачена у відповідних її статутних документах можливість відкривати такі підрозділи (у тому числі за кордоном). Якщо такого положення у статуті немає, то варто це виправити шляхом внесення необхідних змін до статуту у встановленому законодавством порядку. Можливо також відкрити фірму за кордоном.

Переваги диверсифікації ризиків шляхом створення представництв

 • Дозволяє розподілити ризики, пов'язані з економічними умовами, політичними змінами та іншими факторами

 • Захист активів

 • Місцеве представництво дозволяє отримати доступ до місцевих ресурсів, зв'язків та експертизи, що може полегшити ведення бізнесу

 • Оптимізація податкових та правових переваг

 • Забезпечення доступy до робочої сили 

 • Міжнародна присутність може збільшити конкурентоспроможність, статусніть та стати основою для розвитку глобальних стратегій

Створення представництв

          У разі створення представництва потрібно буде розробити окреме положення, де будуть врегульовані особливості функціонування відокремлених підрозділів. Там будуть зазначений порядок відкриття, перелік повноважень, особливості фінансування, обліку та звітності.При відкритті відокремлених підрозділів потрібно особливо враховувати особливості місцевого законодавства держави, у якій вони будуть діяти

Особливості диверсифікації у інших країнах

Держави встановлюють вимоги до реєстрації та діяльності відокремлених підрозділів іноземних компаній. У певних державах для компаній, які здійснюють певні види діяльності чи мають особливу організаційно-правову форму, може бути взагалі не дозволено створювати відокремлені підрозділи, там тому доречніше створювати окреме підприємство.
Необхідне звернення до національного законодавства іноземної держави із детальним аналізом його положень

Етапи:

  Подання заяви про внесення відповідної інформації про філію чи предствництво
  Реєстрація представництва у відповідному порядку
  Отримання індивідуального податкового номеру
  Внесення інформації про новостворенний підрозділ до Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР) України
  Постановка представництва на облік в податковому органі України
  Подання повідомлень до відповідних державних органів (повідомленнь № 20-ОПП та ін.) 

На цьому етапі важливим є врахування усіх ризиків і можливостей, враховуючи конкретні умови та характеристики бізнесу. Створення представництв допомагає не лише диверсифікувати існуючі ризики, але і успішно розширити та забезпечити більш ефективне ведення бізнесу в будь-якій точці світу.

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with