Center of Project Information


Перевірка Due Diligence

                 Бізнес-розвідка, також відома як корпоративна розвідка або due diligence, — це процес систематичного збору, аналізу та інтерпретації інформації про конкурентів, клієнтів, постачальників та інші фактори, які можуть впливати на прийняття стратегічних рішень у бізнесі.                Мета бізнес-аналітики — надати компаніям конкурентні переваги та допомогти їм приймати обґрунтовані рішення

Illustration

Переваги:

 • Більш Ефективне Стратегічне Планування та Перспективи

 • Мінімізація Фінансових Ризиків

 • Зменшення Ризику Неочікуваних Зобов'язань

 • Виявлення Юридичних Ризиків та Зобов'язань

 • Забезпечення Дотримання Регуляторних Вимог

Illustration

Основні сфери бізнес-аналітики такі:

● Аналіз конкурентів● Дослідження тенденцій ринку, попиту, змін споживчих уподобань та інших факторів, які можуть вплинути на бізнес. Це дозволяє адаптувати стратегії до змін у бізнес-середовищі.● Оцінка партнерів і постачальників: перед підписанням угод або встановленням партнерства вкрай важливо ретельно вивчити потенційних партнерів і постачальників. Це передбачає аналіз їхньої репутації, фінансового стану та ділової етики.● Оцінка внутрішніх процесів і ресурсів компанії для визначення можливостей для оптимізації та підвищення ефективності.● Захист від ризиків і шахрайства: бізнес-аналітика визначає можливі ризики та потенційні загрози, зокрема шахрайство, кіберзлочинність та інші види злочинів.● Прогнозування та стратегічне планування: за допомогою зібраної інформації компанії можуть розробляти стратегії майбутнього розвитку, адаптувати свої плани до змін у бізнес-середовищі та уникати непередбачених проблем.● Етичні міркування. Одна важлива річ, яку слід зазначити, полягає в тому, що бізнес-аналітика повинна проводитися в рамках закону та етичних стандартів. Не допускається незаконний збір інформації або порушення конфіденційності.

Перевірка Due Diligence

Проведення належної перевірки – це комплексний процес, який передбачає систематичне дослідження та оцінку різних аспектів бізнесу чи транзакції. Команда залучена до due diligence складається з професіоналів, які мають досвід у відповідних сферах, таких як фінанси, право, психології, технології!

Illustration

Перевірка Due Diligence


Етапи проведення due diligence:

  Попереднє планування. Визначення цілей та обсягу due diligence

  Збір інформації щодо фінансових записів, юридичних документів, контрактів, інформації про клієнтів, партнерів, постачальників, інтелектуальну власність тощо.

  Юридична перевірка договорів, юридичної структури та власності цільової компанії, історії судових процесів тощо.

  Фінансова перевірка звітів про доходи, балансів, звітів про рух грошових коштів тощо.

  Операційна перевірка процесів компанії, виробництва, ланцюга постачання та розподілу.

  Комерційна комплексна перевірка ринку, галузевих тенденцій та конкурентний ландшафту.

  Екологічна та соціальна перевірка дотримання екологічних норм, соціальної відповідальності репутаційних ризиків.

  Технологічна перевірка інфраструктури, системи та інтелектуальної власності, ризиків, пов’язані з кібербезпекою.

  Перевірка менеджменту та персоналу кадрової політики, контрактів працівників і потенційних зобов’язань, пов’язаних з кадрами.

  Аналіз ризиків пов’язаних із транзакцією та вироблення стратегій пом’якшення виявлених ризиків.

  Підготовка звіту особам, які приймають рішення.

Процес належної перевірки може відрізнятися залежно від задіяної галузі. Процес може включати ітерації, коли з’являється нова інформація.

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with